Tuddsa en Tmura Timessufɣin en Ofetṛol (DMMF / OPEC) ad tessiwel asimwas ɣef wesnusru en ufares

Tuddsa en Tmura Timessufɣin en Ofetṛol (DMMF / OPEC) ad tessiwel asimwas ɣef wesnusru en ufares

Sekk ɣer yimeddukal أرسل للأصدقاء Send to friends

DZAYER TAZOẒẒEMT – Tuddsa en Tmura Timessufɣin en Ufetṛol (DMMF / OPEC) ed yimsisan nnes ad ssiwlen, ass en usimwas (ejjemɛa), ɣef tmerniwt en wesnusru (asnusru = asenqes) en ufares afetṛolan es 1,5 ugendid (1,5 umelyun) en tbettiyin deg wass yernu ad yeqqim wesnusru ya ar taggara en Yunyu ilmend en wesbeddi en uɣelluy en watig en ofetṛol ay dd-yekkan seg wenfafad buqacuc.

« Nemsegza ad dd-nessemter, di temlilit taɣlifant tiss 8 gar Tuddsa en Tmura Timessufɣin en Ufetṛol (DMMF / OPEC) ed tid izeglen (yexḍan), ass en usimwas, ɣef wesnusru (asenqes) amaynu en ufares es 1,5 ugendid (1,5 umelyun) en tbettiyin ar 30 Yunyu 2020 aha ad yettwabḍa wesnusru ya (asenqes a) gar tmura timaslaḍin en tuddsa (agendid / amelyun en tbettiyin deg wass) ed tmura timessufɣin izeglen (yexḍan) tuddsa (azgen ugendid en tbettiyin) », ɣef wakken ay tenna tesguri tagarant en temlilit taɣlifant en usarag en Tuddsa en Tmura Timessufɣin en Ufetṛol (DMMF / OPEC) ay yellan ass en wekwas ddaw tselwit en uneɣlaf en teẓwert, Muḥemmed Arkab.

Ineɣlafen en tuddsa ɣetsen daɣ ad dd-ssumren, ass en usimwas, i yimsisan nsen akken ad yessemda (ad ikemmel) ususer yettwaɣetsen ass en 6 Duǧember 2019 (1,7 ugendid en tbettiyin) arma d-taggara en useggas.

Es waya, asumer a en ususer ad yettunkef i 10 en tmura izeglen (yexḍan) Tuddsa en Tmura Timessufɣin en Ofetṛol (DMMF / OPEC) aha ad yaweḍ weɣrud en ususer en ufares, es waya, ɣer 3,2 igendiden en tbettiyin deg wass en wekraḍyur wiss sen di 2020, deg wakud ay deg ad yili ususer en ufares es 1,7 ugendid en tbettiyin di sen en yikraḍyuren ineggura en useggas a.

« Abayyur en wenfafad en Covid-19 yegla-dd es tezrirt ed tibawt aha d-taxarart ɣef wariden en usuter adamsan aha afetṛolan deg omaḍal di 2020, ladɣa deg yikraḍyuren amezwaru ed wiss sin », ɣef wakken ay dd-tessegza tesguri a ay dd-ibedren dakken arid nnes yessefra ad tili tmerniwt deg usuter amaḍlan en ofetṛol en 0,48 ugendid en tbettiyin, deg wakud ay deg, deg Duǧember en 2019, asuter amaḍlan en ofetṛol yerna es 1,1 ugendid en tbettiyin deg wass.

Ulsen sleknen (wekkden) yimaslaḍen, di tɣawsa a (di temsalt a), dakken bɣan « ad slummsen ɣef llsisan akken ad yerked wulzuz afetṛolan aha ad yili d-amneknay i tnafut (lfayda) en yinfarasen, imsudren ed tdamsa tamaḍalant », am wakken ay dd-sleknen « aɛewwel » nsen akken ad ilin d-imessisen « ay ɣef yella lettkal » deg wulzuz amaḍalan.

Seg yidis nniḍen, asarag en Tuddsa en Tmura Timessufɣin en Ofetṛol (DMMF / OPEC) teddem deg osiḍen (leḥsab) tasguri en Ikwadur (Ecuador) akken ad teldey (tejbed) iman nnes seg tuddsa ya seg 1 Yennayer 2020.

Tasguri a tesmekti-dd daɣ es tqacuct en Tuddsa en Tmura Timessufɣin en Ofetṛol (DMMF / OPEC) ay dd-yellan gar 4 ed 6 Meɣres 1975 neɣ 45 en yiseggʷasen aya, di Dzayer. Taqacuct nni d-tin ay deg ay dd-tesseɣnew tuddsa afniq (asenduq) en wesnegmu agramuran (agraɣlan) i wesnusru (usenqes) en tiggullelt ed uselhu en tegnit en tmeddurt di tmura yettnegmun. 

Aɣbalu: APS – DZAYER

Sekk ɣer yimeddukal أرسل للأصدقاء Send to friends

COMMENTS